VPN-lösningar

Har du eller dina anställda behov av att komma åt arbetet utanför kontoret? I så fall kan vi hjälpa dig med VPN-lösningar, med en VPN-tunnel kan du komma åt kontoret även när du inte är på plats eller vara kopplad till ett fjärrkontor.

Vi kan hjälpa dig med:

Site-to-site VPN
Remote Access/Client-VPN
Clientless/Web-VPN 


Site-to-Site

Site-to-Site VPN är altenativet om man vill koppla samman kontor och är en väldigt säker metod. Om ert företag som har två kontor, det ena kontoret ligger i Örebro och det andra i Stockholm då vill man kanske kunna dela interna databaser på en gemensam server i Örebro. Det man gör är att skapa en krypterad tunnel över Internet mellan kontoren. För den som jobbar Stockholm blir det precis som om man haft servern lokalt fast den står i Örebro. För att kunna sätta upp en Site-to-site VPN måste man ha två brandväggar, den ena på kontor A och den andra på kontor B.  


Remote Access VPN 

Remote Access VPN fungerar så att du har en VPN-klient på din dator/telefon så att du kan koppla upp dig var som helst i världen mot företaget om du har Internet uppkoppling. Cisco Remote Access VPN använder IPsec (Internet Protocol Security) protokollet, det ser till så att all data skicks säkert över internet med stark kryptering.  För många affärsresande är Remote Access VPN ett bra val eftersom det är väldigt flexibelt, det fungerar också bra för de som jobbar hemma.


Clientless/Web VPN

Clientless/Web VPN är precis som om det låter, Klientlöst. Den som ansluter på det här sättet behöver alltså inte en VPN-klient på datorn. Man kan ansluta via en webbläsare mot företaget. Exempel skriver man så här i webbläsaren, https://193.202.110.44/ Notera ”s” i https, data skickas då krypterat. Clientless VPN/Web VPN är ett enkelt sätt för att ge arbetarna åtkomst till nätverket. En fördel med Clientless är att det fungerar nästa alltid även fast du sitter bakom en brandvägg, eftersom det använder SSL/HTTPS protokollen vilket är det vanligaste säkerhetsprotokollet. Det är samma protokoll som du använder när du kopplar upp dig mot din bank.

 Alla dess metoder kan vi självklart implementera samtidigt!